Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

OLO-aanbesteding van 22/04/2014 : aan te besteden bedrag

Het Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het bedrag dat zal aanbesteed worden bij de volgende OLO-aanbesteding op dinsdag 22 april 2014, zal schommelen tussen 2,0 en 2,5 miljard EUR

3 OLO lijnen zullen aanbesteed worden :

1. OLO 3,00% 28/09/2019 ISIN BE0000327362 (OLO 67)
2. OLO 2,60% 22/06/2024 ISIN BE0000332412 (OLO 72)
3. OLO 5,00% 28/03/2035 ISIN BE0000304130 (OLO 44)

Lees verder - 17/04/2014 11:36 - Agentschap van de Schuld

Resultaten van de aanbesteding van schatkistcertificaten van 15/04/2014

Het Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 2,104 miljard in schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312705743 - 17/07/2014
Opgenomen (EUR miljard): 0,504
Gew. Gemid. rendement : 0,150 %
Bid-to-cover ratio : 4,19

ISIN Code : BE0312717862 - 16/04/2015
Opgenomen (EUR miljard): 1,600
Gew. Gemid. rendement : 0,176 %
Bid-to-cover ratio : 1,86

Lees verder - 15/04/2014 11:49 - Agentschap van de Schuld

OLO-aanbesteding van 22/04/2014

Het Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat de volgende 3 OLO-lijnen aanbesteed zullen worden op dinsdag 22 april 2014 :

Lees verder - 14/04/2014 16:59 - Agentschap van de Schuld

Nieuw rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) - Klimaatveranderingen 2014: Terugdringen van de klimaatverandering

Werkgroep III van het IPCC heeft van 7 tot 12 april 2014 in Berlijn het derde deel van het vijfde assessmentrapport besproken. Auteurs en vertegenwoordigers van 115 overheden debatteerden gedurende zes dagen over de formulering van de Samenvatting voor Beleidsmakers (SPM) van dat rapport.

Lees verder - 14/04/2014 15:05 - POD Wetenschapsbeleid - BELSPO

Resultaat intern onderzoek bij de FOD Financiën

Uit het onderzoek van de brieven, mails en van telefoongesprekken van de BBI aan en met de heer De Gucht is gebleken dat er hem geen informatie werd doorgespeeld waar hij niet wettig toegang toe had of heeft.

Lees verder - 14/04/2014 14:38 - FOD Financiën

Rapport van het IPCC over het afremmen van de klimaatverandering : Oproep tot snelle actie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen !

Het IPCC (1) zal nu zaterdag het 3de en laatste luik van zijn 5de evaluatierapport goedkeuren, dat gewijd is aan het afremmen van de klimaatverandering. Dat laatste luik benadrukt de recente versnelling van de toename van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, die verband houdt met de veranderende wereldeconomie, en geeft aan welke technologische opties en emissietrajecten compatibel zijn met de verschillende stabilisatieniveaus van het klimaatsysteem. Het is nog niet te laat om de wereldwijde opwarming te beperken tot maximum 2° C, maar daarvoor moet er wereldwijd dringend en drastisch ingegrepen worden. Hoe langer daarmee gewacht wordt, hoe groter de bijkomende kosten en hoe kleiner de kansen om de doelstelling van 2° C te verwezenlijken. De resultaten van dit rapport worden bekend gemaakt op een cruciaal moment in de internationale onderhandelingen die moeten uitmonden in een wereldwijd klimaatakkoord tijdens de Top van Parijs in december 2015, en in het proces dat op Europees vlak werd opgestart om een nieuw Europees ‘klimaat/energie’-kader voor 2030 vast te leggen. 

Lees verder - 11/04/2014 13:43 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

HON-certificering voor de website van de Hoge Gezondheidsraad

De Hoge Gezondheidsraad heeft het HON-certificaat ontvangen voor zijn website http://www.hgr-css.be.

Lees verder - 10/04/2014 15:03 - Hoge Gezondheidsraad

Resultaten van het Epilobee-project 2012-2013: winter- en seizoenssterfte van de Belgische honingbijen

Het Europese Epilobee-studieproject, dat in België werd aangestuurd door het FAVV, bevestigt dat de bijensterfte in België abnormaal hoog is. Deze resultaten bevestigen dat gecoördineerde en coherente actie nodig is, dat het Federaal Bijenplan moet worden verdergezet, en dat deze maatregelen moeten worden versterkt.

Lees verder - 09/04/2014 20:26 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

België vernietigt illegaal ivoor, een sterk signaal naar de smokkelaars

Deze ochtend werd meer dan anderhalve ton in beslag genomen illegaal ivoor vernietigd in het Koloniënpaleis in Tervuren. De bedoeling van deze actie – georganiseerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de FOD Financiën (dienst Douane) en het IFAW (International fund for Animal Welfare) – was symbolisch:   ivoor smokkelen leidt nergens toe, want in beslag genomen voorraden zullen nooit geregulariseerd of op de markt gebracht worden.

Lees verder - 09/04/2014 11:44 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Diversiteit maakt toleranter

Brussel, 8 april 2014 – Hoe tolerant zijn we? Zijn de Brusselaars seksistischer dan de niet-Brusselaars? En zijn mensen die homofoob zijn, ook seksistisch? De studie Beyond The Box van de Universiteit Antwerpen en l’Observatoire du sida et des sexualités, waarvan vandaag de resultaten werden voorgesteld, geeft een antwoord op deze en nog veel meer vragen.

Lees verder - 08/04/2014 12:37 - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen